Personenwagen | Koelvloeistoffen

Koelvloeistoffen

COOLANT
RED -36 °C

COOLANT RED -36 °C

Beschrijving

Synmar Coolant Red -36 °C is een product dat specifiek ontwikkeld is voor open en gesloten koelsystemen volgende de eisen van de Europese automobielfabrikanten. Synmar Coolant Red  -36 °C op basis van ethyleen glycol is goedgekeurd door Volkswagen (TL 774 D) en voldoet aan Renault type D.

Toepassing

Synmar Coolant Red -36 °C voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. De levensduur bedraagt 5 jaar of 650.000 km (vrachtwagens) of 250.000 km (personenwagens) al naar gelang de situatie zich het eerst voordoet. Synmar Coolant Red -36 °C onverdund gebruiken en dus nooit met water bijvullen. Dit product is nitriet, amine en fosfaatvrij.

Beschikbaar in: 1 ltr.5 ltr.20 ltr.60 ltr.210 ltr.
Artikelnummer: S500003
COOLANT RED -36 °C